Κυριακή, 7 Οκτωβρίου 2018

6/10/2018

Ακόμη ένα πιστοποιημένο σεμινάριο Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης με την χρήση του Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή #blsaed πραγματοποιήθηκε στις 6/10/18 με πιστοποίηση απτο #erc και αμέσως μετά ακολούθησε πιστοποιημένο σεμινάριο Έλεγχος μεγάλων αιμορραγιών #bleedingconntol απτην #naemt